Liebe Tatra-Freunde,
dear Tatra-Friends,
cari amici del Tatra,
vážení přátelé Tatry,

Nur mehr ein klein wenig mehr als ein Monat bis zu unserem Jahrestreffen im deutschen Harzgebirge.
Im Zuge des Treffens wird – wie jedes Jahr – die Generalversammlung abgehalten.
Allfällige Anträge an die Generalversammlung schicken Sie bitte spätestens drei Wochen vorher an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Die Einladung dazu findet sich unter diesem Link: Einladung

Only just over a month to our annual meeting in the German Harz mountains.
In the course of the meeting - as every year - the General Assembly will be held.
Any applications to the General Assembly should be sent to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. no later than three weeks in advance.
The invitation can be found under this link: Invitation

Solo poco più di un mese al nostro incontro annuale sulle montagne tedesche dell'Harz.
Nel corso della riunione - come ogni anno - si terrà l'Assemblea Generale.
Eventuali richieste all'Assemblea Generale devono essere inviate a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. entro e non oltre tre settimane prima.
L'invito può essere trovato sotto questo link: Invito

Jen něco málo víc než měsíc na naše každoroční setkání v německých harzských horách.
V průběhu jednání - jako každý rok - se koná Valné shromáždění.
Jakékoli žádosti do valné hromady by měly být zaslány na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nejpozději tři týdny předem.
Pozvánku naleznete pod tímto odkazem: Pozvánka