Liebe Tatra-Freunde,
cari amici del Tatra,
dear Tatra-Friends,
vážení přátelé Tatry,

Nach den letzten beiden viralen Jahren hoffen wir, 2022 wieder ein Treffen zum traditionellen Termin um Christi Himmelfahrt organisieren zu können.
Unsere nächsten Gastgeber sind voll aktiv mit der Planung. Parallel dazu setzt leider auch das Virus wieder Aktivitäten. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass unsere Tatras sich zahlreich in einem Land einfinden werden, in dem die T.F.I. noch nie eine Veranstaltung hatten: Dänemark, wir kommen! Näheres in Bälde...

Dopo gli ultimi due anni virali, speriamo di poter organizzare un altro incontro nella tradizionale data dell'Ascensione nel 2022.
I nostri prossimi host sono completamente attivi con la pianificazione. Contemporaneamente, purtroppo, anche il virus sta riprendendo le attività. Ma siamo molto fiduciosi che i nostri Tatra arriveranno in gran numero in un paese dove gli T.F.I non hanno mai avuto un evento: la Danimarca, stiamo arrivando! Maggiori informazioni prossimamente...

After the last two viral years, we hope to be able to organize another meeting on the traditional date of Ascension Day in 2022.
Our next hosts are fully active with the planning. At the same time, unfortunately, the virus is also resuming activities. But we are very confident that our Tatras will come in large numbers in a country where the T.F.I. have never had an event: Denmark, we are coming! More information in the near future ...

Doufáme, že po posledních dvou virálních ročnících budeme moci uspořádat další setkání v tradiční datum Nanebevstoupení Páně v roce 2022.
Naši další hostitelé jsou plně aktivní v plánování. Zároveň bohužel obnovuje aktivity i virus. Ale pevně věříme, že naše Tatry přijedou v hojném počtu do země, kde T.F.I. nikdy žádnou akci neměli: Dánsko, jedeme! Více informací v blízké budoucnosti...

luftgekühlte Grüße
saluti raffreddati ad aria
air cooled greetings
vzduchem chlazené pozdravy

Tatruv zdar!

Jerome Colloredo-Mannsfeld