Urkunde A3 ZIKMUND Lorbeer PRINT

Miroslav Zigmund wurde am 14.2.2019 100 Jahre alt und in einem Festakt auf Schloss Dobříš geehrt. Die T.F.I. konnten diese Gelegenheit nutzen, ihm für seine besonderen Verdienste um die Marke TATRA die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen. Unser Präsident berichtet hier.

Miroslav Zigmund became 100 years old on 14.2.2019. He was celebrated in a ceremony at Dobříš Castle. T.F.I. were able to take this opportunity to honor him for his special contribution to the TATRA brand. Our president reports here.

Miroslav Zigmund ha compiuto 100 anni il 14.2.2019. Fu onorato in una cerimonia al castello di Dobříš. T.F.I. hanno colto l'occasione per onorarlo per il suo contributo speciale al marchio TATRA. Il nostro presidente riporta qui.

Miroslav Zigmund se stal dne 14.2.2019 ve věku 100 let. Byl poctěn na obřad na zámku Dobříš. T.F.I. využila této příležitosti, aby ho udělil za svůj zvláštní přínos ke značce TATRA. Náš prezident zde informuje.