BadVöslau Sept 2021 2

Die Randbedingungen für ein internationales Treffen im Mai sind leider noch immer nicht gegeben. Doch die anlaufenden Impfkampagnen sollten unsere Veranstaltung im heurigen Herbst möglich machen. Der neue Termin für das 41. Internationale Tatra-Treffen in Bad Vöslau lautet: Donnerstag, 23. bis Sonntag, 26. September 2021.
Hier sind die offiziellen Einladungen in deutsch, englisch und italienisch. Und hier das Formular zur Anmeldung.

The boundary conditions for an international meeting in May are still not in place. However, the vaccination campaigns that are starting up could still make our event possible this autumn. The new date for the 41st International Tatra Meeting in Bad Vöslau is: Thursday, September 23rd, to Sunday, September 26th, 2021.
Here's the official invitation and the form for application.

Le condizioni limite per un incontro internazionale a maggio non sono ancora presenti. Ma le campagne di vaccinazione che stanno iniziando potrebbero ancora rendere possibile il nostro evento questo autunno. La nuova data per il 41 ° Incontro Internazionale dei Tatra a Bad Vöslau è: giovedì 23 settembre fino a domenica 26 settembre 2021.
Ecco l'invito ufficiale. Ed ecco il modulo di registrazione.

Hraniční podmínky pro mezinárodní setkání v květnu stále nejsou splněny. Ale právě probíhající očkovací kampaně by mohly naši akci letos na podzim umožnit. Nový termín 41. mezinárodního setkání tatranů v Bad Vöslau je: čtvrtek 23. září do neděle 26. září 2021.
Zde je oficiální pozvánka (bohužel stále v angličtině). A tady je registrační formulář.